Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Vragenuurtje

donderdag 30 mei 2024

18:00 - 18:55
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester

Agendapunten

 1. 1

  Op dagen waarop een raadsvergadering staat geagendeerd (m.u.v. de begrotingsvergadering) bestaat er voor raadsleden de gelegenheid om gebruik te maken van het vragenuur. Het lid van de raad dat tijdens het vragenuur vragen wil stellen, dient deze vragen tenminste 28 uur voor aanvang van het vragenuur bij de voorzitter in. Het onderwerp dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • is ontleend aan de politieke actualiteit;
  • voldoende nauwkeurig omschreven;
  • staat niet op de agenda van de raadsvergadering die op dezelfde avond wordt gehouden.

  Het vragenuurtje vangt aan om 18:00 uur en eindigt uiterlijk om 18:55 uur (5 minuten voor aanvang van de vergadering van de raad). Het vragenuur is openbaar, maar wordt niet live uitgezonden.


  Deelnemers aan het vragenuur zijn raadsleden en leden van het college. Het reglement van orde voorziet niet in de beantwoording door ambtenaren. Het college kan zich uiteraard wel laten vergezellen door adviseurs.


  De voorzitter (burgemeester) bepaalt per onderwerp de spreektijd. Per onderwerp wordt aan de vragensteller het woord verleend om één of meer vragen aan het college te stellen en een toelichting daarop te geven. Na de beantwoording krijgt de vragensteller desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen. Vervolgens kan de voorzitter aan andere leden van de raad het woord verlenen om hetzij aan de vragensteller, hetzij aan het college vragen te stellen over hetzelfde onderwerp.

 2. 1.1

  Bijgaand de antwoorden van het college op de vragen uit de eerste vragenronde van het vragenuurtje, zoals die gisteren door  de portefeuillehouder gegeven zijn.
  Tevens bijgevoegd de brieven: nav verzoek de heer Mevissen deze toe te voegen aan de antwoorden op de technische/informatieve vragen als bijlagen