Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Wat doet de gemeenteraad?


De gemeenteraad wordt om de vier jaar gekozen door de inwoners. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners en staat  aan het hoofd van de gemeente.
De raad van de gemeente Landgraaf heeft 25 leden. Deze leden zijn allemaal lid van een politieke partij (landelijk of lokaal). De raadsleden van eenzelfde partij, vormen een fractie, en kiezen uit hun midden een voorzitter. Deze is de leider en de voornaamste woordvoerder van zijn of haar fractie. De gemeenteraad kent op dit moment 8 fracties.


De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. De gemeenteraad stelt de gemeentelijke regels vast waaraan alle burgers zich hebben te houden (verordeningen) en maakt uit aan welke zaken geld wordt besteed (begroting en budgetrecht). Grote plannen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn, verkeer etc. kunnen pas worden uitgevoerd nadat een meerderheid van de raad daartoe heeft besloten.

Wat doet de griffie?
Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om dit alles in goede banen te leiden, staat de griffie de raadsleden bij. De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffie een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.
Ook de samenleving kan rekenen op de griffie. Zoeken inwoners en instanties contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of willen ze gebruik maken van het spreekrecht, een burgerinitiatief indienen, etc.?


Contact met de griffie
Heeft u een vraag over een raadsbijeenkomst, wilt u meer informatie over de raad of gebruik maken van het spreekrecht of het burgerinitiatief? Neem gerust contact op met de griffie. De griffie staat voor u klaar.


De griffier de heer mr. B.G.P. (Bart) Hoevenagel, telefoonnummer 06-18396162, griffie@landgraaf.nl


De adjunct-griffier de heer T.J.W.G.H/ (Tim) Dortu, telefoonnummer (045) 5695401, griffie@landgraaf.nl


De griffiemedewerker mevrouw J.J.J. Daemen-Van de Kar, telefoonnummer (045) 5695227, griffie@landgraaf.nl